ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งปีCMU Book Fair ครั้งที่ 16

พฤศจิกายน 9, 2009

bookfair

ขอเชิญทุกท่านร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที16
พบกับกิจกรรมดีๆ และเลือกซื้อหนังสือจากบูทหนังสือ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://library.cmu.ac.th/cmubookfair/

Advertisements

การชำระหนี้สินและการส่งคืนหนังสือในภาคการศึกษาที่ 1/2552

กันยายน 30, 2009

library

:: ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด ::

กันยายน 26, 2009

Poll

ขอเิชิญทุกท่านตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทุกความคิดเห็นของท่านเป็นประโยชน์์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด
ขอบคุณค่ะ

::Ask a Librarian::

กันยายน 19, 2009

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ท่านสามารถสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการห้องสมุด หรือเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อห้องสมุด โดยห้องสมุดจะนำข้อมูลดังกล่าวไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาบริการของห้องสมุดต่อไป
8

++การหาหนังสือบนชั้นง่ายกว่าที่คิด++

กันยายน 10, 2009

Library Guide วันนี้ขอนำเสนอมีวิธีการหาหนังสือบนชั้น บ่อยครั้งที่ผู้ใช้บริการหาหนังสือไม่พบ วันนี้เรามีวิธีดีๆ มาแนะนำเพื่อให้ทุกท่านไม่ต้องเสียเวลากับการค้นหาหนังสือภายในห้องสมุดค่ะ   http://library.cmu.ac.th/faculty/socsci/PDF/book.pdf

ในกรณีที่ท่านหาหนังสือไม่พบบนชั้น ท่านสามารถใช้บริการช่วยค้นหาสิ่งพิมพ์ที่ห้องสมุดจัดไว้ให้โดยดำเนินการดังนี้

  1. สอบถามเจ้าหน้าที่บริเวณเตอร์ยืม – คืน
  2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจากคอมพิวเตอร์อีกครั้งและค้นหาให้ทันที่
  3. เมื่อยังไม่พบตัวเล่ม ให้กรอกแบบฟอร์มช่วยค้นหาสิ่งพิมพ์ที่เคาเตอร์ บริการยืม –คืน
  4. เจ้าหน้าที่รับเรื่องและนัดหมายวันมารับสิ่งพิมพ์ต่อไป

Open Now!!!

กันยายน 9, 2009

ot

SET Corner Popular Reading

กรกฎาคม 31, 2009

978-974-383-141-6

กลยุทธ์เด็ด เคล็ดการลงทุนใน…SET50 Index Options เล่ม 2
เจาะลึกทุกกลยุทธ์การลงทุนใน SET50 Index Options ในมิติที่หลากหลาย ทั้งภาคทฤษฎีขั้นกลางและขั้นสูง เติมเต็มด้วยภาคปฏิบัติที่เข้มข้น ด้วยภาษาและตัวอย่างที่เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะในการวิเคราะห์เพื่อเลือกใช้กลยุทธ์การลงทุนใน SET50 Index Options ให้สามารถเพิ่มผลตอบแทนหรือบริหารความเสี่ยงได้อย่างมั่นใจ

Liaison Librarians

กรกฎาคม 18, 2009

บริการบรรณารักษ์พบนักวิจัย (Liaison Librarians)
      เป็นบริการที่บรรณารักษ์ออกไปพบนักวิจัยเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการให้บริการ และให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ทรัพยากรห้องสมุด ให้เป็นแหล่งข้อมูลที่จะสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ของนักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณทิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://library.cmu.ac.th/rsc/?liaisonlibrarian.php&contid=16  

Literacy for Life

กรกฎาคม 18, 2009

สร้างทักษะการเรียนรู้…เพื่อการเรียนรู้ชีวิต
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมฝึกอบรมเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้การใช้สารนิเทศประจำภาคการศึกษาที่ 1/2552 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://library.cmu.ac.th/faculty/socsci/PDF/literacyforlife152.pdf

Welcome to library Weblog

กรกฎาคม 18, 2009

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Weblog ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฝาก comment ถึงห้องสมุด ได้ที่นี่ค่ะ

weblog